Δουρουδόγλου , Σάββας Δημήτριος

ID2764
ΕπίθετοΔουρουδόγλου
ΌνομαΣάββας
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ345
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1930: δίπλωμα Sachsiche Tehnische Hochschule Dresden.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1930-: Μηχανικός Δημαρχίας Θεσσαλονίκης. (2) Μηχανικός "Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας" στη Θεσσαλονίκη.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934