Δρακόπουλος , Αγαμέμνων Κωνσταντίνος

ID2767
ΕπίθετοΔρακόπουλος
ΌνομαΑγαμέμνων
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ352
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1925: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1927-1932: Σπουδές στην Ecole de Chimie Industrielle de Lyon (ειδίκευση στην ηλεκτροχημεία), Sucreries et Raffineries d'Erstein. Universite de Liege Section de Chimie Industrielle (recherches) και σε διάφορα εργοστάσια χημικών
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1925-1927: Εταιρεία "Εργοληπτική' Α.Ε., τμήμα ασφαλιστικών έργων. (2) 1932-: Χημική Βιομηχανία Αθηνών.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934