Ελευθερίου, Ερμογένης Μαρίνος

ID2770
ΕπίθετοΕλευθερίου
ΌνομαΕρμογένης
Όνομα ΠατρόςΜαρίνος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1708
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Universite Institut Polytechnique (Electrotechnique) Grenoble. Ειδικευμένος στη μελέτη και κατασκευή ραδιοφωνικών δεκτών και οργάνων μετρήσεως.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934