Εμμανουήλ , Κωνσταντίνος Πέτρος

ID2771
ΕπίθετοΕμμανουήλ
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΠέτρος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ360
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1926: δίπλωμα Technische Hochschule Dresden.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1926-1927: Μηχανικός εργοστασίων στο εξωτερικό (εργοστάσια "Universelle", Δρέσδη και "Sachsenwerk" Niedersedlitz). (2) 1927-: Μηχανικός εργοστασίου τσιμέντων "Όλυμπος" Α.Γ.Ε.Τ., Βόλος. (3) 1930-: Καθηγητής της Σχολής "Τεχνιτών Μηχανικών", Βόλος.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934