Επιβατινός, Παναγιώτης Αθανάσιος

ID2774
ΕπίθετοΕπιβατινός
ΌνομαΠαναγιώτης
Όνομα ΠατρόςΑθανάσιος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1734
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1907: δίπλωμα Σχολής Καλών Τεχνών Κωνσταντινουπόλεως
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1907-1925: Ελεύθερος επαγγελματίας στην Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα. (2) 1925-1926: Μηχανικός Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων. (3) 1926-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934