Ευελπίδης, Χρήστος Δημήτριος

ID2776
ΕπίθετοΕυελπίδης
ΌνομαΧρήστος
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ366
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1928: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1929-1930: Παρακολούθηση μαθημάτων οδοστρωσίας στην Ecole des Ponts et Chaussees και αντίστοιχων κατασκευών στο Παρίσι και το Λονδίνο.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-1929: Μηχανικός Α.Ε."Τεχνική" (έργα οδοστρωσίας και beton arme). (2) 1930-: Ελεύθερος επαγγελματίας (έργα οδοποιΐας και οδοστρωσίας).
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 152, 30.9.1931, σ. 218-220