Ευθυμιάδης, Δημήτριος Παύλος

ID2778
ΕπίθετοΕυθυμιάδης
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΠαύλος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1667
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1915: δίπλωμα Tomski j Technologioeski j Institut Tomsk.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934