Ζαβιτσιάνος, Κωνσταντίνος Σπυρίδων

ID2780
ΕπίθετοΖαβιτσιάνος
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΣπυρίδων
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ370
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1881 - Κέρκυρα
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1903-1907: σπουδές στη Universite Ecole d'Ingenieurs Lausanne. (2) 1908: δίπλωμα Universite Institut Polytechnique (Electrotechnique) Grenoble.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1909-1911: Εταιρεία "Societe pour l' exploitation des Brevets", Παρίσι. (2) 1911-1913: "Εταιρεία Τροχιοδρόμων Αθηνών". (3) 1913-1918: "Εταιρεία Ανθρακασβεστίου Γοργοποτάμου". (4) 1918-: Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. Υπουργείου Συγκοινωνίας.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934, περ. Έργα, τχ. 166, 30.4.1932, σ. 604-606