Ζαφειρόπουλος, Παναγιώτης Χαράλαμπος

ID2787
ΕπίθετοΖαφειρόπουλος
ΌνομαΠαναγιώτης
Όνομα ΠατρόςΧαράλαμπος
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1346
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1922: δίπλωμα Institut Chimique Universite Nancy
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΧημικός Χρωματουργείων Πειραιώς
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 92, 30.3.1929, σ. 565-574, τχ. 110, 30.12.1929, σ. 370-372, τχ. 141, 15.4.1931, σ. 562-564