Ζαχαριάδης , Αναστάσιος Κωνσταντίνος

ID2788
ΕπίθετοΖαχαριάδης
ΌνομαΑναστάσιος
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1347
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1888 - Σουέζ
Έτος και Τόπος Θανάτου1939 - Αθήνα
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1913: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1914-1916: Αρχιτεκτονική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων, Αίγυπτος. (2) 1916-1922: Γραφείο Νομοαρχιτέκτονα Θεσσαλονίκης. (3) 1922-1927: Ελεύθερος επαγγελματίας στη Θεσσαλονίκη (οικοδομικές και αρχιτεκτονικές εργασίες). (4) 1927-: Ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα (οικοδομικές και αρχιτεκτονικές εργασίες). (5) Οργανισμός Ανοικοδομήσεως Κορίνθου. (6) Δήμος Αθηναίων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934