Ζώρας, Φραγκίσκος Θεόδωρος

ID2810
ΕπίθετοΖώρας
ΌνομαΦραγκίσκος
Όνομα ΠατρόςΘεόδωρος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1967
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1932: δίπλωμα R.Scuola d'Ingegneria di Roma, διδάκτωρ Τεχνικών Επιστημών.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934