Ιορδάνογλου , Αλέξανδρος Ιορδάνης

ID2826
ΕπίθετοΙορδάνογλου
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΙορδάνης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ2091
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1929: δίπλωμα State-College, Angola (Indiana, USA).
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1)Μελέτη και εκτέλεση έργων οδοποιΐας, υδραυλικών, αντιπλημμυρικών. (2) 1937: 2ο Τμήμα Κατασκευών, Foundation.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934