Ισηγόνης, Ιωάννης Μιχαήλ

ID2827
ΕπίθετοΙσηγόνης
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ414
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1922: δίπλωμα Universite - Ecole d'Ingenieurs (Section des Sciences Techniques) Lausanne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1922-1923: Μηχανικός στην Karlsruhe, Δρέσδη, Βερολίνο. (2) 1923-1924: Εταιρεία "Kreuger & Toll" A/B (μελέτες beton-arme) στο Helsingfors της Φιλανδίας. (3) 1924-: Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934