Καΐρης, Γεώργιος Μιχαήλ

ID2834
ΕπίθετοΚαΐρης
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1595
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1928: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) Διετείς σπουδές στις Technische Hochschule Berlin και Technische Hochschule Dresden, Γερμανία. Ειδίκευση στην "Φωτογραμμετρία" και "Αεροτοπογραφία".
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Πρακτική εξάσκηση σε εργοστάσια της "Heyde Aerotopograph". (2) Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας. (3) Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934