Καλβοκορέσης, Δημήτριος Κωνσταντίνος

ID2841
ΕπίθετοΚαλβοκορέσης
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ446
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1893: δίπλωμα Ecole d'Ingenieurs (Section des Sciences Techniques Lausanne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1893-1922: Τεχνικά Γραφεία μελετών και επιχειρήσεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Κωνσταντινούπολη. (2) 1927-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934