Καλέντζος, Απόστολος Γεώργιος

ID2843
ΕπίθετοΚαλέντζος
ΌνομαΑπόστολος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1703
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1929: δίπλωμα Universite (Faculte Technique) Ecole Speciale des Arts et Manufactures Liege.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1929-1930: (i) Ελεύθερος επαγγελματίας (οικοδομικές εργασίες), (ii) Επιτροπή Λιμένος Πειραιώς (τμήμα συντηρήσεως). (2) 1930-: Τμήμα κατασκευών νέων λιμενικών έργων της Ste Hersent στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934