Καλύβας, Διονύσιος Ανδρέας

ID2855
ΕπίθετοΚαλύβας
ΌνομαΔιονύσιος
Όνομα ΠατρόςΑνδρέας
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ457
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1888: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1889-1910: (i) στη Γερμανία, (ii) Εταιρεία Σιδηροδρόμων Μύλων-Καλαμάτας, (iii) Μηχανικός και (iv) έπειτα Νομομηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1910-1922: Ελεύθερος επαγγελματίας. (3) 1922-: Γενικός γραμματέας Εταιρείας Σιδηροδρόμων Πύργου-Κατάκολου.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934