Κανάκης, Χαράλαμπος Ιωάννης

ID2862
ΕπίθετοΚανάκης
ΌνομαΧαράλαμπος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ471
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1906: Sachsische Bergakademie Freiberg
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Μηχανικός μεταλλείων Ωρωπού. (2) 1940: Επιθεώρηση Μεταλλείων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934