Καπάτος, Παρασκευάς Ηλίας

ID2865
ΕπίθετοΚαπάτος
ΌνομαΠαρασκευάς
Όνομα ΠατρόςΗλίας
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ477
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1892: δίπλωμα Technische Hochschule Stuttgart.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1893-1894: Μηχανικός σιδηροδρόμων Βάδης. (2) 1895-1903: Μηχανικός Δήμου Αλεξανδρείας (εκπόνηση σχεδίου πόλεως, μελέτες υπονόμων κλπ.). (3) 1904-1918: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης σε Αίγυπτο και Σουδάν. (4) 1919-1924: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Εποικισμού Μακεδονίας-Θράκης. (5) 1925-: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης (υδραυλικά έργα Ορυζαρίου, ανέγερση συνοικισμών, διευθέτηση χειμάρρων Σερρών-Ντουτλή).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934