Καπερώνης , Πάνος Δημήτριος

ID2866
ΕπίθετοΚαπερώνης
ΌνομαΠάνος
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ481
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1894: δίπλωμα Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1895-1899: Μηχανικός και έπειτα Τμηματάρχης οδοποιΐας Δήμου Αθηναίων. (2) 1899-: Ελεύθερος επαγγελματίας, διευθυντής Τεχνικού Γραφείου "Καπερώνης και Βρυζάκης". (3) 1909-: Ιδρυτής-διευθυντής Εργοληπτικού Γραφείου "Πάνος Δ. Καπερώνης". Οικοδομικές και αρχιτεκτονικές μελέτες και εκτελέσεις, έργα οδοποιΐας, γεφυροποιΐας, υδρεύσεων κλπ. (Αρσάκειο μέγαρο, κινηματοθέατρο Αττικό, Εθνικό Χημείο, διδακτήρια Αγρινίου, εργοστάσια μεταξοϋφαντουργίας "Χρυσαλλίς", σιδηροδρομική γέφυρα στο Πήλιο Θεσσαλίας, σιδηροδρομική γέφυρα γραμμής Βόλου-Μηλέων από beton arme, κατασκευή οδού Ζυρνόβου-Μπυρόβου, ασφαλτοστρώσεις κλπ).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934