Καρδαμάκης, Ευθύμιος Ευθύμιος

ID2873
ΕπίθετοΚαρδαμάκης
ΌνομαΕυθύμιος
Όνομα ΠατρόςΕυθύμιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ502
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1917: δίπλωμα Technische Hochschule Dresden. (2) 1922: διδάκτωρ Τεχνικών Επιστημών Technische Hochschule Aachen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1917-1922: Μηχανικός και έπειτα Αρχιμηχανικός και Τεχνικός πληρεξούσιος οικοδομικών επιχειρήσεων στη Γερμανία. (2) 1924-: Αρχιμηχανικός Οικοδομικής Εταιρείας "Τέκτων".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934