Καστρισιανάκης, Κωνσταντίνος Χαράλαμπος

ID2878
ΕπίθετοΚαστρισιανάκης
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΧαράλαμπος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1784
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1931: δίπλωμα Ecole Speciale des Travaux Publics du Batiment et de l'Industrie (Ecole de plein exercice), Paris. (2) Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. (3) Σπουδές στην Ecole du Genie των Βερσαλλιών. (4) Πτυχιούχος Σχολείου Τεχνικής Εκπαίδευσης
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαEλεύθερος επαγγελματίας, μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων και έργων γεφυροδοποιΐας στη Θράκη.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934