Κατράκης, Σταύρος Δημήτριος

ID2880
ΕπίθετοΚατράκης
ΌνομαΣταύρος
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ511
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1926: Ecole Nationale Superieure des Mines de St.Etienne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Α.Ε.Ε. "Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων". (2) Τμηματάρχης μηχανικός μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934