Κίρκης, Γεώργιος Παναγιώτης

ID2887
ΕπίθετοΚίρκης
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ530
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1924: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1925-1926: Μηχανικός κατασκευής ηλεκτροκινητήρων στην εταιρεία "Thomson Houston & Carels", Γάνδη. (2) 1926-1931: Μηχανικός εταιρείας A.E.G., Βερολίνο και έπειτα Αθήνα (εγκαταστάσεις χαμηλής και υψηλής τάσης, υποσταθμών κλπ), προϊστάμενος συνεργείου κατασκευών και επισκευών. (3) 1931-: Μηχανικός Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας (τμήμα έλξης ηλεκτρικών σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934