Κογεβίνας, Λίνος Νικόλαος

ID2892
ΕπίθετοΚογεβίνας
ΌνομαΛίνος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ538
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1886
Έτος και Τόπος Θανάτου1958
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1908: δίπλωμα Ecole Centrale des Arts et Manufactures Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Ελεύθερος επαγγελματίας. (2) 1949: Μεταλ. Ένωση, Δομοκός.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα1910, 1912-1915, 1928-1932, 1932-1933 και 1936: Βουλευτής (από το 1928 του Κόμματος Φιλελευθέρων), Υφυπουργός Συγκοινωνίας 5.6.1932-4.11.1932.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934, Γεωργία Μαυρογόνατου, Κωνσταντίνος Χατζής, «Τεχνολογία και δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα: το ζήτημα της υδροδότησης της Αθήνας μέσα από το πρίσμα της «δημοποίησης», 1880-1914», Τα Ιστορικά, τχ. 55 και 56, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ‘Ήλιου’, Αθήναι, χ.χ., τ. ΙΒ, σ. 130, Πάπυρος-Λαρούς, Αθήναι, 1964, τ. 8, σ. 646