Κοκκινόπουλος, Παναγιώτης Δημήτριος

ID2896
ΕπίθετοΚοκκινόπουλος
ΌνομαΠαναγιώτης
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ629
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1896: δίπλωμα Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1896-1897: Μηχανικός Σ.Π.Α.Π. (2) 1897-1899: Μηχανικός Εταιρείας Μαρμάρων Πεντέλης (μελέτη κεκλιμένου επιπέδου Διονύσου Πεντέλης). (3) 1899-1902: Μηχανικός εκμετάλλευσης διώρυγας Κορίνθου. (4) 1903-1912: Μηχανικός "Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας", διευθυντής ηλεκτρικών σταθμών Αργοστολίου, Ερμούπολης, Χαλκίδας. (5) 1912-: (i) Ελεύθερος επαγγελματίας, (ii) Διευθυντής ιδιωτικής επιχείρησης ηλεκτροφωτισμού Άργους και έπειτα (iii) μέχρι το 1927 Εταίρος και τεχνικός διευθυντής Α.Ε."Αργολικός" (ηλεκτροφωτισμός πόλεων Άργους-Ναυπλίου και ηλεκτροκίνηση πεδιάδας).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934