Κοντός, Πέτρος Ηλίας

ID2904
ΕπίθετοΚοντός
ΌνομαΠέτρος
Όνομα ΠατρόςΗλίας
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ559
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1895: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1897-1901: σπουδές στη Δασολογική Σχολή Tharandt Σαξωνίας και στην Hochschule fur Bodenkultur της Βιέννης.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Διευθυντής Δασών στο Υπουργείο Γεωργίας. (2) Διευθυντής Ανώτατης Δασολογικής Σχολής Αθηνών. (3) Τακτικός καθηγητής της Δασολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή ΔραστηριότηταΜέλος πρόσεδρο της Ακαδημίας Αθηνών.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934