Κοντοστάνος, Γεώργιος Νικόλαος

ID2907
ΕπίθετοΚοντοστάνος
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ555
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1915: δίπλωμα Technische Hochschule Munchen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1916-1919: Εξάσκηση του επαγγέλματος στη Γερμανία. (2) 1920-1924: Νομομηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (3) 1924-1927: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης. (4) 1927-: Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παγασών και Λιμενικής Επιτροπής Βόλου, έργα οδοποιΐας, οικοδομικά (Μητροπολιτικός ναός, ναός Μεταμορφώσεως, Αγ.Κωνσταντίνου), λιμενικά.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934