Κόσκορος, Νικόλαος Ιωάννης

ID2910
ΕπίθετοΚόσκορος
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΝαυπηγός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ634
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1923: Ναυπηγός μηχανικός, δίπλωμα Armstrong College (Faculty of Applied Science) Durham University (N.H.V.A.). (2) 1930: Μηχανικός αεροπορικών κατασκευών, δίπλωμα Ecole Superieure d'Aeronautique et de Constructions Mecaniques Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1924-1925: Ναυπηγεία "Palmers Shipbuilding Co". (2) 1926-1928: (i) Ανθυποπλοίαρχος ναυπηγός Πολεμικού Ναυτικού, (iι) στο τμήμα Ναυπηγίας Υπουργείου Ναυτικών, (iιι) προϊστάμενος Υπηρεσίας Ναυπηγικής Επιθεωρήσεως, (iv) Καθηγητής Ναυπηγίας στη Σχολή Δοκίμων Λιμενικών Αξιωματικών. (3) 1930-1932: (i) Μηχανικός Αεροπορίας, (iι) τεχνικός διευθυντής κρατικού ελέγχου εργοστασίου αεροπλάνων, (iιι) διευθυντής Σπουδών Δοκίμων Μηχανικών Αεροπορίας. (4) 1932-: (i) Διευθυντής Σπουδών Σχολής Τεχνιτών Αεροπορίας, (iι) καθηγητής Σχολής Δοκίμων, (iιι) καθηγητής Σχολής Εφαρμογής Επιμελητείας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934