Κούντουρας, Κωνσταντίνος Δημήτριος

ID2920
ΕπίθετοΚούντουρας
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ72
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1900: δίπλωμα Technische Hochschule Karlsruhe
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1901-1902: Μηχανικός σιδηροδρόμων Βάδης. (2) 1902-1905: Νομομηχανικός Σκοπίων-Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου (επί Τουρκικής Κυβέρνησης). (3) 1906-: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (4) 1926-: Ελεγκτής (νομομηχανικός) Τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934