Κουρζούπος, Γεώργιος Ιωάννης

ID2926
ΕπίθετοΚουρζούπος
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1762
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1917: δίπλωμα Ανώτατης Οικοδομικής και Γεωδαιτικής Σχολής του Τεχνικού Ινστιτούτου της Μόσχας.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1920-1925: Ελεύθερος επαγγελματίας, αρχιτεκτονικές εργασίες. (2) 1925-1926: Μηχανικός Υπουργείου Πρόνοιας. (3) 1926-: Ελεύθερος επαγγελματίας στη Φλώρινα.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934