Κουρμουλής, Ηλίας Αριστοτέλης

ID2927
ΕπίθετοΚουρμουλής
ΌνομαΗλίας
Όνομα ΠατρόςΑριστοτέλης
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ582
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1902: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1949: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934