Κουρόπουλος, Κωνσταντίνος Πέτρος

ID2928
ΕπίθετοΚουρόπουλος
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΠέτρος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ584
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1917: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) Σπουδές στην Technische Hochschule Zurich.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1917: Μηχανικός Δήμου Αθηναίων. (2) 1917-1919: (i) Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας (τριγωνισμός και κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης-Αθηνών). (iι) Επιμελητής έδρας "Γεωδαισίας" του ΕΜΠ. (3) 1920-1921: Μηχανικός Τεχνικής Εταιρείας "Paul Piketty", Παρίσι (μελέτες και κατασκευές beton arme). (4) 1922-: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης. (5) 1924-1929: Συνδιευθυντής Τεχνικής Εταιρείας "Κ.Κουρόπουλος, Κ.Κωττάκης και Σία" (οικοδομικές εργασίες, μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στρατώνες Γουδί, Τράπεζα Αθηνών, κλπ.). (6) 1929-: Διευθυντής Τεχνικής Εταιρείας "Κ.Κουρόπουλος και Σία" (μέγαρο Singer, διδακτήρια, σχολές-άσυλο "Παρνασσού", κλπ.).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΣημειωμένος με * στο Παράρτημα, δηλαδή αν και έχει άλλη ειδικότητα ασκεί και το επάγγελμα του Τοπογράφου μηχανικού.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934