Κριεζής, Εμμανουήλ Αντώνιος

ID2933
ΕπίθετοΚριεζής
ΌνομαΕμμανουήλ
Όνομα ΠατρόςΑντώνιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός - Αρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ603
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1902: δίπλωμα Πολιτικού μηχανικού Ε.Μ.Π. (2) 1908: δίπλωμα Αρχιτέκτονα Technische Hochschule Munchen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1918-: (i) Τακτικός καθηγητής στην έδρα της "Οικοδομικής" του ΕΜΠ και (ii) τακτικός καθηγητής Ανώτατης Δασολογικής Σχολής στην έδρα "Οικοδομικής και Στοιχείων Παραστατικής Γεωμετρίας".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934