Κωστελέτος, Στέλιος Κωνσταντίνος

ID2951
ΕπίθετοΚωστελέτος
ΌνομαΣτέλιος
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ641
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1921: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1922-1924: Μηχανικός A.E.G., Βερολίνο, σε τμήματα μελετών εγκατάστασης χαμηλής και υψηλής τάσης και σε εργοστάσια της εταιρείας. (2) 1924-: Αρχιμηχανικός A.E.G. Αθηνών (μελέτες και εκτελέσεις ηλεκτροφωτισμών πόλεων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934