Λαζαρίδης, Εμμανουήλ Πέτρος

ID2953
ΕπίθετοΛαζαρίδης
ΌνομαΕμμανουήλ
Όνομα ΠατρόςΠέτρος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ654
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1923: δίπλωμα Ecole Nationale des Beaux Arts Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1925-1926: Προϊστάμενος Γραφείου αρχιτεκτονικών μελετών Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1926-1929: Προϊστάμενος αρχιτεκτονικού Τμήματος Δήμου Αθηναίων. (3) 1929-: Ελεύθερος επαγγελματίας, μελέτη και εκτέλεση αρχιτεκτονικών έργων (μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, μνημείο Σχολής Ευελπίδων, σταθμός Ομόνοιας, αναρρωτήρια, τράπεζες, εκκλησίες, πολυκατοικίες κλπ).
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή ΔραστηριότηταΒραβεία: (1) Α΄ βραβείο για (i) το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη., (ii) υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας Θεσσαλονίκης, (iii) Μακεδονικό ηρώο Θεσσαλονίκης, (iv) Μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. (2) Οκτώ Β΄ βραβεία και Α΄ επαίνους.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 41, 15.2.1927, σ. 4-6-409, τχ. 77, 15.8.1928, σ. 126-127, τχ. 123, 15.7.1930, σ. 57-61