Λάρδης, Σωτήριος Σαράντος

ID2959
ΕπίθετοΛάρδης
ΌνομαΣωτήριος
Όνομα ΠατρόςΣαράντος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ666
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1916: δίπλωμα Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1916-: Ελεύθερος επαγγελματίας (έργα σιδηροδρομικά, γεφυροποιΐας, στατικές μελέτες), Τεχνικό Γραφείο στο Βερολίνο (2) 1934: Ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934