Λεφές, Ιωάννης Ιωάννης

ID2965
ΕπίθετοΛεφές
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1707
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Technische Hochschule Braunschweig
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934