Λογοθέτης, Γεώργιος Ηλίας

ID2971
ΕπίθετοΛογοθέτης
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΗλίας
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ684
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1920: δίπλωμα Universite Ecole Speciale du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand. (2) 1921: Bachelor of Science in Engineering of the University of London.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1923-: Διευθυντής του Καλυκοποιείου Α.Ε. "Ελληνικού Καλυκοποιείου και Πυριτιδοποιείου".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934