Λοπρέστης, Πέτρος Νικόλαος

ID2974
ΕπίθετοΛοπρέστης
ΌνομαΠέτρος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ686
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1893: δίπλωμα R.Scuola d'Ingegneria di Padova.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1893-1894: Μηχανικός "Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας Λαυρίου". (2) 1894-1919: Αρχιμηχανικός Δήμου και Υδραγωγείου Κέρκυρας. (3) 1919-1931: (i) Νομομηχανικός και (ii) έπειτα Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας, (iii) Προϊστάμενος υπηρεσίας ελέγχου έργων υδρεύσεως Αθηνών-Πειραιώς. (4) 1931-: (i) Προϊστάμενος υπηρεσίας ελέγχου υδραυλικών έργων Σερρών-Δράμας, (ii) Προϊστάμενος Γραφείου μελετών υδραυλικών έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (5) 1934: Ελεύθερος επαγγελματίας.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΝεκρολογία του στο περ. Τεχνικά Χρονικά, έτος Ι/ΧΙ, αρ. 233-234, 1941, σ. 224-225
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934, περ. Έργα, τχ. 39, 15.1.1927, σ. 361-363, τχ. 43, 15.3.1927, σ. 467-468, τχ. 54, 30.8.1927, σ. 149, τχ. 55, 15.9.1927, σ. 180-181, τχ. 73, 15.6.1928, σ. 24, τχ. 76, 30.7.1928, σ. 106-107, τχ. 83, 15.11.1928, σ. 319-321, τχ. 94, 30.4.1929, σ. 634, τχ. 111, 15.1.1930, σ. 399, τχ. 114, 28.2.1930, σ. 489, τχ. 118, 30.4.1930, σ. 620-621 και Γεωργία Μαυρογόνατου, «Ο θεσμικός τεχνικός εκσυγχρονισμός στο πεδίο των υδραυλικών έργων κατά τη μεσοπολεμική περίοδο και ο μηχανικός Θεολόγος Γενίδουνιας», Τα Ιστορικά, τχ. 61, Δεκέμβριος 2014