Μαγγλής (ή/και Μαγκλής), Κωνσταντίνος Περικλής

ID2979
ΕπίθετοΜαγγλής (ή/και Μαγκλής)
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΠερικλής
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ697
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1924: Ecole Speciale des Arts et Manufactures et des Mines, Λιέγη
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΔιευθυντής ερευνών "Ελληνικής Εταιρίας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων" στο Μιτσερό Κύπρου.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934