Μακρής, Ιωάννης Γεώργιος

ID2981
ΕπίθετοΜακρής
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1517
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1895: δίπλωμα Instituto de Belle Arti Scuola d'Architettura di Napoli
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1895-1907: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης. (2) 1907-1914: Τεχνικός υπάλληλος μεγάλων τεχνικών εταιρειών στην Αίγυπτο (έργα οικοδομικά και αρδεύσεων). (3) 1914-1916: ΕΑΠ (οικοδομικές εργασίες). (4) 1917-1920: Ελεύθερος επαγγελματίας στη Δράμα. (5) 1921-1923: Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Θράκης (υπηρεσία ανοικοδόμησης Ανατολικής Μακεδονίας). (6) 1924-1927: Διεύθυνση Εποικισμού Δράμας. (7) 1927-: Δημομηχανικός Δράμας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934