Μακρής, Αριστοτέλης Γεράσιμος

ID2982
ΕπίθετοΜακρής
ΌνομαΑριστοτέλης
Όνομα ΠατρόςΓεράσιμος
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ701
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1913: Ecole Centrale des Arts et Manufactures Paris. (2) 1913-1914: Σπουδές στο King's College Λονδίνο.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1915-1926: Μηχανικός και έπειτα νομομηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1921-: Ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρυτής και διευθυντής Γενικής Εταιρείας Μηχανών "Αριστοτέλης Μακρής και Σία" (εκτέλεση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αντιπροσωπεία διαφόρων εργοστασίων).
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934