Μακρής, Γεράσιμος Παυσανίας

ID2983
ΕπίθετοΜακρής
ΌνομαΓεράσιμος
Όνομα ΠατρόςΠαυσανίας
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1638
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1929: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) Ευρύτερες σπουδές στη Γερμανία.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΕταιρεία "Προμηθεύς".
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934