Μακρόπουλος, Βελισσάριος Ιωάννης

ID2984
ΕπίθετοΜακρόπουλος
ΌνομαΒελισσάριος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ665
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1889: δίπλωμα Σχολής Καλών Τεχνών Κωνσταντινούπολης.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1890-1908: Αρχιτέκτονας Υπουργείου Εφκαφίου και Δημοσίου Οικονομικού Χρέους στην Τουρκία. (2) 1900-1902: Αρχιτέκτονας "Εταιρείας Σιδηροδρόμων Ανατολης". (3) 1908-1910: Αρχιτέκτονας της Α.Μ. του Σουλτάνου Χαμίτ. (4) 1910-1922: Ελεύθερος επαγγελματίας, αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κωνσταντινούπολη (οικοδομικές εργασίες). (5) 1922-: Ελεύθερος επαγγελματίας, αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Αρχιτέκτονας.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934