Μάλτος, Ορέστης Αναστάσιος

ID2990
ΕπίθετοΜάλτος
ΌνομαΟρέστης
Όνομα ΠατρόςΑναστάσιος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ229
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1930: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1930-1933: Κάποια στιγμή εντός των ετών αυτών συμπλήρωση των σπουδών του στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1930-1933: (i) Παρά τον αρχιτέκτονα Le Corbusier στο Παρίσι και έπειτα (ii) προς συμπλήρωση των σπουδών του στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου. (2) 1933-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934