Μανουηλίδης, Παναγιώτης Ηλίας

ID2991
ΕπίθετοΜανουηλίδης
ΌνομαΠαναγιώτης
Όνομα ΠατρόςΗλίας
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1370
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1927: δίπλωμα Ecole Nationale des Beaux-Arts Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΕλεύθερος επαγγελματίας, μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση αρχιτεκτονικών και τεχνικών έργων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934