Μανούσης, Ιωάννης Κωνσταντίνος

ID2992
ΕπίθετοΜανούσης
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1369
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1905: Sachsische Bergakademie Freiberg
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1906-1907: Μηχανικός Εταιρίας Μεταλλείων "Balia-Karaidin". (2) 1908-1916: Μηχανικός Εταιρίας Μεταλλείων "Λοκρίς". (3) 1916-: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης στη Χίο (μεταλλευτικές εργασίες, έργα εθνικής οδοποιΐας Χίου). (4) Ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 70, 30.4.1928, σ. 567-574