Μαράτος, Αντώνιος Γεώργιος

ID2996
ΕπίθετοΜαράτος
ΌνομαΑντώνιος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1376
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1921: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1925-1926: σπουδές στην Ecole Speciale d'Architecture, Παρίσι.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1921-1925 και 1927-: Ελεύθερος επαγγελματίας, τεχνικό και εργοληπτικό Γραφείο.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934