Μάρκου , Γεώργιος Βελισσάριος

ID2999
ΕπίθετοΜάρκου
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΒελισσάριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1385
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1920: δίπλωμα Universite de Gand.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1920-1925: Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας της Α.Ε. "Travaux Tirifahy" στο Charleroi του Βελγίου. Μελέτη και εκτέλεση έργων οικοδομικών (Palais du Peuple στο Charleroi, θέατρα, εργοστάσια κλπ), γεφυροποιΐας, λιμενικών. (2) 1925-1927: Εταίρος Τεχνικής Εταιρείας "Άμιλλα" (έργα οικοδομικά, μεταλλικές κατασκευές). (3) 1927-: Προϊστάμενος υπηρεσίας γραμμών και έργων "Ηλεκτρικής Εταιρίας Μεταφορών".
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα1927: Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στη Μικτή Επιτροπή Ηπείρου.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 106, 30.10.1929, σ. 257-262, τχ. 111, 15.1.1930, σ. 391-396, τχ. 118, 30.4.1930, σ. 614-618